Cựu binh Mỹ hơn nửa thế kỷ lưu giữ nhật ký của chiến sĩ Việt Nam

Cựu binh Mỹ hơn nửa thế kỷ lưu giữ nhật ký của chiến sĩ Việt Nam

Peter Mathews lưu giữ cuốn nhật ký của một bộ đội Việt Nam từ năm 1967 và nỗ lực tìm người thân của chiến sĩ này để trao trả kỷ vật.