Thomas lần thứ hai vô địch CJ Cup

Danielle Kang đăng quang ở Buick LPGA Shanghai