Emery: ‘Arsenal không đáng thua Sheffield Utd’

Emery: ‘Arsenal không đáng thua’

Bayern ‘rất hài lòng’ về Coutinho

Arsenal thua đội mới lên hạng