Dustin Johnson không dự Hero World Challenge

Cơ thủ Anh Chiến đoạt HC bạc thế giới

Cơ thủ Anh Chiến vào bán kết giải thế giới