Cầu dây văng có tháp chịu lực cao bằng tòa nhà 90 tầng

0
9

Cầu dây văng với tháp chịu lực cao tương đương toà nhà 90 tầng

Cầu dây văng với tháp chịu lực cao tương đương toà nhà 90 tầng

Video: Xinhua