Khối đá tàn dư cao 137 m trên quần đảo Orkney

0
1
Khối đá tàn dư cao 137 m trên quần đảo Orkney
 
 

Khối đá tàn dư cao 137 m trên quần đảo Orkney

Video: Outdoor Adventurer/Bjoern Olausson