Xuân Bắc: ‘Trong mọi trường hợp, đàn ông không thể thiếu phụ nữ’

0
170